cycling -shape a sheep-

  • h110 w60 d100 [cm]
  • 羊の糞 / 漆 / 麻布 /
  • sheep dropping / urushi / linen
  • 2015